individuele en groepsbegeleiding
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op
Individuele begeleiding
Groepstraining
Ik ben oké training
Stap over de streep
Rouw en verlies
Stap over de streep
Stap over de streep
 
Iedere school heeft belang bij het onderhouden en verzorgen van een veilig leer en leef klimaat waarbinnen
iedereen zich kan ontplooien tot de persoon die hij is.
Een effectieve methode om respectvol met elkaar om te gaan en de verbondenheid met elkaar te vergroten is de
inmiddels steeds meer bekende training Challenge Day/ stap over de streep.
Ik heb me bekwaamd in het werken met deze methode en zet deze ervaring graag in om op scholen een bijdrage
te kunnen leveren aan het vergroten van een veilig leer-, en leefklimaat.
Graag licht ik in een persoonlijk gesprek toe wat de mogelijkheden zijn om een trainingsprogramma op maat te
ontwikkelen op uw school of binnen uw lerarenteam.
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op