individuele en groepsbegeleiding
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op
Individuele begeleiding
Groepstraining
Ik ben oké training
Stap over de streep
Rouw en verlies
Aanbod
Aanbod op maat

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek kan ik een aanbod op maat bieden.
Individuele begeleiding zal gericht zijn op positieve bekrachtiging van de eigen  mogelijkheden.
Omdat ik van mening ben dat weerbaarheid vooral geoefend kan worden door interactie, werk ik graag met groepen.
Want sociale weerbaarheid leer je vooral door te doen en samen te werken en te spelen. Zie de kopjes: groepstraining en Ik ben oké training.
Aandachtspunten bij deze trainingen zijn:
·         Accepteren en respecteren van jezelf en de ander
·         Bewust zijn en luisteren naar lichaamssignalen
·         Omgaan met gevoelens van ja – nee of twijfel
·         Stil kunnen staan bij de gevolgen van je eigen gedrag
·         Laagdrempelig en ervaringsgericht werken op basis van wat er leeft in de groep
·         Het inzetten van fysieke hulpbronnen en (sociale) vaardigheden om daadwerkelijk te kunnen zorgen voor
     jezelf in relatie tot de ander, met respect voor jezelf en de ander.

Voor meer informatie klik op de desbetreffende training of neem contact op.
Wezenlijk Weerbaar verzorgt ook weerbaarheidstrainingen en workshops op scholen, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op