individuele en groepsbegeleiding
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op
CV
Over Martin


Martin Frieling
 
Besloot zijn jarenlange ervaring in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs in te zetten in het belang van kinderen en jongeren
in hun traject naar zelfontplooiing. 
Hij richt zijn focus op preventie, door de kinderen die kwetsbaarder zijn spelenderwijs handvatten mee te geven om binnen hun
eigen mogelijkheden weerbaar te zijn en blijven in de maatschappij.
Martin doet dit met inzet van enthousiasme, improvisatie en inzet van zijn eigen kwaliteiten rondom respect. 
Hij sluit aan op de beleving van het individuele kind of de groep waarmee hij werkt.
Hij maakt gebruik van verschillende methodes uit fysiek en sociaal-emotionele weerbaarheidstrainingen.
Hiermee is hij in staat op maat, vraag-gestuurd en behoeftegericht een passende training te bieden.
        
Welkom
Weerbaarheid
Over Martin
Aanbod
kosten en voorwaarden
Neem contact op